preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
KONTAKTI
Projekti

Mreže

 

Sigurno surfanje

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 22. 9. 2015.

Ukupno: 226768
Ovaj mjesec: 2945
Natječaji

LISTA KANDIDATA - POZIV NA RAZGOVOR - DOMAR Vijest ima dokument u privitku

Lista kandidata koji udovoljavaju formalne uvjete natječaja objavljenog dana 01. rujna 2020. na mrežnim stranicama HZZZ, web stranici i oglasnoj ploči Škole za radno mjesto domara, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) pozivaju se da pristupe selekcijskom postupku praktične provjere sposobnosti  u prostorije Srednje škole-Centra za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Zagorska 14 dana 23. rujna 2020. ( srijeda ).  

 

Kandidati koji se pozivaju u 9,00 sati:

 

B.P.

K.H.

B.B.

 

Kandidati koji se pozivaju u 10,00 sati:

 

I.J.

G.M.

B.V.

M.O.

 

Dva najbolje rangirana kandidata bit će pozvana na razgovor dana 25. rujna 2020. ( petak ) s početkom u 11,30 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 22. 9. 2020. 12:06

Lista kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika tehnologije zanimanja i praktične nastave cvjećarske i vrtlarske struke Vijest ima dokument u privitku

Lista kandidata koji udovoljavaju formalne uvjete natječaja objavljenog dana 26. kolovoza na mrežnim stranicama HZZZ, web stranici i oglasnoj ploči Škole za radno mjesto nastavnika tehnologije zanimanja i praktične nastave cvjećarske i vrtlarske struke, rad na određeno puno radno vrijeme  pozivaju se da pristupe selekcijskom postupku pisane provjere sposobnosti u prostorije Srednje škole-Centra za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Zagorska 14 dana 17. rujna 2020. ( četvrtak ) u 13,00 sati, a razgovor s kandidatima uslijedit će u vremenu od 13,30 do 14,00 sati.

 

Kandidati koji se pozivaju:

D.V.

J.P.M.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 10. 9. 2020. 09:15

Natječaj za radno mjesto DOMARA

Za informacije o natječaju za radno mjesto DOMARA kliknite OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 1. 9. 2020. 08:14

Natječaj za radno mjesto NASTAVNIK TEHNOLOGIJE ZANIMANJA I PRAKTIČNE NASTAVE CVJEĆARSKE I VRTLARSKE STRUKE

Za informacije o natječaju za radno mjesto NASTAVNIK TEHNOLOGIJE ZANIMANJA I PRAKTIČNE NASTAVE CVJEĆARSKE I VRTLARSKE STRUKE  kliknite OVDJE.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 27. 8. 2020. 09:00

Odluka o poništavanju natječaja Vijest ima dokument u privitku

Odluku o poništavanju natječaja za radno mjesto nastavnika defektologa i stručnog učitelja graičke struke možete pronaći ovdje.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 20. 3. 2020. 12:51

Lista kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika-defektologa i stručnog učitelja grafičke struke

Ovdje možete vidjeti Listu kanidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika- prof. defektologa i stručnog učitelja grafičke struke.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 10. 3. 2020. 11:38

NATJEČAJ - NASTAVNIK PROF. DEFEKTOLOG I STRUČNI UČITELJ GRAFIČKE STRUKE Vijest ima dokument u privitku

OVDJE se nalazi natječaj za radna mjesta NASTAVNIK PROF. DEFEKTOLOG I STRUČNI UČITELJ GRAFIČKE STRUKE.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 28. 2. 2020. 11:40

NATJEČAJ - PSIHOLOG, pripravnik

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto psiholog-pripravnik.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 9. 2019. 08:21

REZULTATI NATJEČAJA

Za rezultate natječaja za radno mjesto kuhar/kuharica kliknite OVDJE

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 9. 7. 2019. 10:55

POZIV NA NATJEČAJ

Lista kandidata koji udovoljavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto kuhara/ice i koj ise pozivaju na razgovor nalzi se OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 6. 2019. 12:54

NATJEČAJ - KUHAR

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto kuhar/kuharica.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 4. 6. 2019. 16:14

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 14. 11. 2018. 11:13

NATJEČAJ - KONOBAR

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto strukovni učitelj konobar.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 25. 10. 2018. 13:51

NATJEČAJ - KUHAR

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto strukovni učitelj kuhar.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 25. 10. 2018. 13:48

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 2. 10. 2018. 16:14

NATJEČAJ

Za informacije o natječaju za radno mjesto 1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/ MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME kliknite OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 9. 2018. 10:37

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 12. 4. 2018. 13:05

NATJEČAJ

 

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17) – dalje u tekstu Zakona,  Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje,  Zagreb, Zagorska 14  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/ MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

U V J E T I  N A T J E Č A J A

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete  za zasnivanja radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99)

 

Kandidati su  uz zamolbu dužni priložiti  sljedeću dokumentaciju:

 

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnica i rodni list

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda/elektronički zapis o 

  radno pravnom statusu)

- uvjerenje da  se protiv osobe  ne vodi  kazneni postupak  za kaznena djela iz članka 106.   Zakona ( ne  starije od 6 mjeseci )

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) na natječaj su dužni , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) – poveznica  na internet stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10  nalazi se dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ .

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati obvezni su dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Zamolbe s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole s naznakom „natječaj za popunu radnih mjesta“.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene  prijave  neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.


Napomena: Natječaj traje od 15. do 23. ožujka 2018.

 

           

 

                                                           Ravnateljica

 

                                                                                    mr.sc. Đana Baftiri, prof.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 15. 3. 2018. 13:51

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 27. 2. 2018. 11:35

NATJEČAJ

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17) – dalje u tekstu Zakona,  Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje,  Zagreb, Zagorska 14  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/ MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

2. STRUČNI SURADNIK SOCIJALNI PEDAGOG – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

U V J E T I  N A T J E Č A J A

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete  za zasnivanja radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99)

 

Kandidati su  uz zamolbu dužni priložiti  sljedeću dokumentaciju:

 

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnica i rodni list

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda/elektronički zapis o 

  radno pravnom statusu)

- uvjerenje da  se protiv osobe  ne vodi  kazneni postupak  za kaznena djela iz članka 106.   Zakona ( ne  starije od 6 mjeseci )

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) na natječaj su dužni , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) – poveznica  na internet stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10  nalazi se dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ .

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati obvezni su dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Zamolbe s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole s naznakom „natječaj za popunu radnih mjesta“.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene  prijave  neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.


Napomena: Natječaj traje od 08. do 16. veljače 2018.

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                                   mr.sc. Đana Baftiri, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 8. 2. 2018. 11:19

NATJEČAJ

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14 i 7/17) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 05.  do 13. rujna 2017.

                                                                                        

      RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 5. 9. 2017. 10:43

OBAVIJEST

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 12. 7. 2017. 10:29

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14 i 7/17) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 20.  do 28. lipnja 2017. godine, a stupanje na rad  01. rujna 2017.

                                                                                        

      RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 21. 6. 2017. 00:13

OBAVIJEST

Obavijest o rezultatima natječaja za mjesto ravnatelja.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 13. 6. 2017. 12:07

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

Za sve informacije o natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole – Centar za odgoj i obrazovanje kliknite OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 26. 4. 2017. 13:24

OBAVIJEST

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 1. 2. 2017. 16:37

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR ILI MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE

 

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 07.  do 15. prosinca 2016. godine.

                                                                                         

    RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 7. 12. 2016. 14:38

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto stručnog suradnika - psihologa. (potrebno je kliknuti na "opširnije")

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 3. 2016. 11:32

NATJEČAJ - PSIHOLOG

 

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 09.  do 17. ožujka 2016. godine.

                                                                                        

                                                                           RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 11. 1. 2016. 10:52

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR  – 1 IZVRŠITELJ,  RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO ISTEKA MANDATA RAVNATELJICE, A NAJDULJE DO 26.06.2017.

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 23. prosinca do 31. prosinca 2015. godine.

                                                                                        

RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 23. 12. 2015. 11:59

STRUČNI SURADNIK LOGOPED

 

              Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

        Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

STRUČNI SURADNIK LOGOPED – 1 ZVRŠITELJ,  RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 26. studenog do 04. prosinca 2015. godine.

                                                                      

                                                     RAVNATELJICA

                                                 mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 2. 11. 2015. 16:48

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR ILI MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE

 

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR ILI MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE – 2 ZVRŠITELJA,  RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICA S BOLOVANJA, ODNOSNO RODITELJSKOG DOPUSTA

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati  obvezni su dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 07. do 15. listopada 2015. godine.

                                                                                         RAVNATELJICA

                                         mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 7. 10. 2015. 08:00

STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 01/3643-437; 01/3643-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG – 1 IZVRŠITELJ,  RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 10. do 18. lipnja 2015. godine.

Probni rok traje 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Datum stupanja na rad: 07. rujna 2015. godine.

                                                           RAVNATELJICA

                                               mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 10. 6. 2015. 08:45

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

INSTRUKTOR PRAKTIČNE NASTAVE GRAFIČKE STRUKE  m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA

 

Uvjeti sukladno članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  

 

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

  • životopis
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • presliku domovnice i rodnog lista
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis HZMO

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 20. veljače 2015.

 

                                                                                         RAVNATELJICA

                                                                        mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 20. 2. 2015. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 01/364 34 37; 01/364 38 38

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

                                                             N A T J E Č A J

                                              ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 2 IZVRŠITELJA, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME DO

POVRATKA RADNICA S BOLOVANJA, ODNOSNO RODILJNOG DOPUSTA

 

Uvjeti sukladno članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.    

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-        životopis

-        dokaz o stručnoj spremi

-        presliku domovnice i rodnog lista

-        uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 03. studeni 2014.

 

 

 

                                                                                         RAVNATELJICA

                                                                                      mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 3. 11. 2014. 15:59

NATJEČAJ

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

  1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-           životopis

-           ovjerenu presliku diplome

-           presliku domovnice i rodnog lista

-           uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Zagreb, 21. siječnja 2014.

 

                                                                                         RAVNATELJICA

                                                                     mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 21. 1. 2014. 08:00

NATJEČAJ

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e.mail: ss-zagreb-566@skole.htnet.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

  1. NASTAVNIK – TEHNOLOG TEKSTILNE STRUKE  m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA
  2. POMOĆNI KUHAR m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA

 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-    životopis

-    ovjerenu presliku diplome/svjedodžbe

-    presliku domovnice i rodnog lista

-    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

Zagreb, 20. veljače 2013.

 

 

 

                                                                                         RAVNATELJICA

             

                                  

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 20. 2. 2013. 15:15

NATJEČAJ

 

                           Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e.mail: ss-zagreb-566@skole.htnet.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

  1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO ISTEKA MANDATA RAVNATELJICE, A NAJDULJE DO 26. LIPNJA 2017.

 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-    životopis

-    ovjerenu presliku diplome

-    presliku domovnice i rodnog lista

-    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

Zagreb, 04. siječnja 2013.

 

 

 

                                                                                         RAVNATELJICA

             

                                  

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 4. 1. 2013. 12:20

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 3643-437; 3643-838

e-mail: ss-zagreb-566@skole.htnet.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 2 IZVRŠITELJA, RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-    životopis

-    ovjerenu presliku diplome

-    presliku domovnice i rodnog lista

-    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 27. studeni 2012.

 

                                                                                         RAVNATELJICA                          

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 27. 11. 2012. 09:35

NATJEČAJ ZA RANO MJESTO Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

nastavnik - prof.defektolog ili prof.rehabilitator M/Ž 

Sve informacije nalaze se u prilogu pod "opširnije"

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 14. 11. 2012. 15:37

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

 

Za sve informacije o natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole – Centar za odgoj i obrazovanje kliknite na "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 14. 11. 2012. 15:35
 


TražilicaO školi

Škola koja vraća osmijeh!

  

filmovi o školi (klikni na sliku)

BROŠURA O ŠKOLI


Raspored zvona


Raspored sati


Kalendar i vremenik


Korisni linkovi

 

Poštovani roditelji, na našu web stranicu stavljamo obavijesti iz života Škole popraćene fotografijama naših učenika. Ukoliko ne želite da fotografija vašeg djeteta bude u tom kontekstu objavljena, najljepše molimo da se osobno javite u Pedagošku službu i o tome nas izvijestite.

preskoči na navigaciju